Hvem står bak?

Alle uavhengige norske bokbloggere, booktubere og bookstagrammere kan være med å nominere og stemme fram vinnerene av Bokbloggerprisen, og komitéen vil gjerne ha fler medlemmer. Prisen drives på ren frivillig basis, uavhengig av norsk bokbransje.

Starten

Bokbloggerprisen ble startet etter et initiativ på et åpent treff for bokbloggere i 2013. Den opprinnelige arrangementskomitéen var seks bloggere: Rose-Marie Christiansen, Lise Grimnes, Silje Risøy Helgerud, Gro Skrøvset, Elin Brend Bjørhei og Line Tidemann. Senere ble Elisabeth Bakken med og de siste årene fram mot 2019 var Elisabeth Bakken og Silje Risøy Helgerud hovedansvarlige.

For ordens skyld skal det bemerkes at enkelte av bloggerne har fått roller i norsk bokbransje etterhvert (og sågar blitt utgitte forfattere), men de har da selvsagt trukket seg fra deltagelse i prisen.

Nåværende komité

Når den eksisterende komitéen ønsket å trekke seg i 2019, overtok Ragnhild S. Lervik hovedansvaret. Med seg på laget hadde hun Bjørg Augestad Ims og Astrid Terese Risvold Skjeggerud. På slutten av 2020 fikk komiteen Renate Alsén Øvergård og Annette Skarstad som nye medlemmer, og Bjørg kunne trekke seg ut. Komiteen bistår med drift av prisens Instagramkonto, tilstedeværelse på Facebook (særlig gruppa Bokbloggerprisens samlesingsklubb) og med kvalitetssikring av opptelling av nominasjoner og stemmer og sjekk av at både bloggere og nominerte bøker oppfyller kriteriene for deltagelse.

Her finner du oss

Epost:
bokbloggerprisen@gmail.com

Facebook:
Bokbloggerprisen (hovedside)
Bokbloggerprisens samlesingsklubb (gruppe åpen for alle)
Bokblogger (åpen gruppe for alle som er interessert i nyheter fra norske bokbloggere)
Norske bokbloggere (lukket gruppe for norske bokbloggere, inkludert formidlere på Instagram og YouTube)

Instagram:
@bokbloggere

Twitter:
@bokbloggerpris